Nông sản GREEN FOOD đều trồng theo phương pháp hữu cơ/ Chín già tự nhiên/ An toàn có kiểm soát, kiểm soát nghiêm ngặt.

Địa chỉ: Số 49 Đường Số 04, Khu Phố 4, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 093 858 7191